ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦЪРКВАТА

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦЪРКВАТА

Във връзка с извънредното положение в страната и временно прекратените богослужения, за тези, които биха желали да подкрепят финансово църквата, могат да го направят чрез банковата ни сметка. 

Банка: Първа инвестиционна банка

Титуляр: Евангелска петдесятна църква - Подуяне

SWIFT: FINVBGSF

IBAN:  BG07FINV915010BGN0IPM6

Основание: „подпомагане”

(в сметката няма буквата „О”, а само цифрата „0” (нула)

Ръководството на църквата благодари за всяка подкрепа проявена чрез благословение, молитва, или насърчение. Бъдете благословени !