Проповеди - аудио

10
януари
2010
Пророческо служение
п-р Румен Борджиев изтегляне

03
януари
2010
Името Исус
п-р Румен Борджиев изтегляне

20
декември
2009
Идването на Христос на земята
п-р Румен Борджиев изтегляне

13
декември
2009
Ангелите
п-р Румен Борджиев изтегляне

06
декември
2009
Божието слово
п-р Румен Борджиев изтегляне

29
ноември
2009
Неправилните очаквания в брака
п-р Румен Борджиев изтегляне

22
ноември
2009
Господи, изпрати работници
п-р Румен Борджиев изтегляне

15
ноември
2009
Вяра и молитва
п-р Румен Борджиев изтегляне

11
януари
2009
Изкушенията и Христос
п-р Борджиев изтегляне

08
януари
2009
Гоненията срещу църквата
п-р Румен Борджиев изтегляне