Проповеди - аудио

27
май
2018
Условия за приемане на Святия Дух
п-р Румен Борджиев изтегляне

20
май
2018
Последните заръки на Исус
п-р Румен Борджиев изтегляне

13
май
2018
Ръкополаганията в църквата
п-р Румен Борджиев изтегляне

06
май
2018
Завесата в храма
п-р Румен Борджиев изтегляне