Проповеди - аудио

30
октомври
2016
Реформацията
п-р Румен Борджиев изтегляне

23
октомври
2016
Кризите в живота на човека
п-р Румен Борджиев изтегляне

16
октомври
2016
Благодарността - начин на живот
п-р Румен Борджиев изтегляне

09
октомври
2016
70-те Данаилови седмици
п-р Румен Борджиев изтегляне

02
октомври
2016
Вторият живот на Варава
п-р Румен Борджиев изтегляне