Проповеди - аудио

31
октомври
2010
Конгрес за евангелизация
п-р Румен Борджиев изтегляне

24
октомври
2010
Мъдрост за поколенията
изтегляне

17
октомври
2010
Не сме сираци
изтегляне

10
октомври
2010
Научен креационизъм
изтегляне

03
октомври
2010
Исус Христос - Човешкият Син
п-р Румен Борджиев изтегляне