Проповеди - аудио

25
април
2010
Първата църква в Йерусалим
п-р Румен Борджиев изтегляне

18
април
2010
Покорността
п-р Румен Борджиев изтегляне

11
април
2010
Неверието в Бога
п-р Румен Борджиев изтегляне

04
април
2010
Възкресението на Христос
п-р Румен Борджиев изтегляне