Хваление

Хваление

Хвалете Господа; защото е добро нещо
да пеем хваления на нашия Бог,
защото е приятно, и подобаващо да Го хвалим.

/Псалом 147:1/