Историята на ЕПЦ Подуяне в снимки

Историята на ЕПЦ Подуяне в снимки

Тук са публикувани някои от архивните снимки на ЕПЦ Подуяне