Служения

Галерия
„Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им каже: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?” /Яков 2:15,16/
Служение с бездомни

Съвместно с „Мисия без граници”, доброволци от църквата всеки ден раздават безплатна супа на част от бездомните в града. Огромното ни желание е, тези хора да получат не само материална храна, но и храна за душата. Затова, чрез този акт на милосърдие, ние се стремим да споделяме и Божието слово с тях, както и да им показваме истинската любов на Бога, с която вярваме, че Господ ги обича.

 
Отговорник за служението е Хриси Цветкова.

За контакти, e-mail: hrisi_2004@abv.bg

« Служения