Служения

Галерия
Служение в затвора

 

Едно от най-важните служения на църквата ни, извън сградата, е това в затвора. 

От 1998г. представители от нашата църква редовно всяка седмица посещават лишените от свобода в затвора "Кремиковци". Това служение е довело десетки затворници до преосмисляне на техния начин на живот и вземане на решение за следване на Христос. След изтърпяване на присъдата ние насърчаваме повярвалите в Бога да се приобщават към някоя от местните църкви.

Доколкото позволяват силите ни, според средствата с които разполагаме, ние подпомагаме и материално затворниците, като така целим да докоснем с Божията любов техните закоравели сърца.

Молим се и вярваме, че и занапред Бог ще продължава да благославя това успешно служение за църквата ни.

 

Отговорник за служението е п-р Румен Борджиев.

За контакти, e-mail: bordjiev@abv.bg

« Служения