Служения

Галерия
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето какво е: Да приглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. /Як. 1:27/
Служение със сираци

Четейки Библията, откриваме че Бог има специална грижа към сираците. Верни на Неговите заръки, доколкото позволяват възможностите ни, в нашата църква отделяме особено внимание на деца, лишени от родителски грижи.

Съвместно с фондация „Звезда на надеждата”, наши вярващи посещават различни домове за сираци, като подпомагат не само материално тяхното състояние, но най-вече докосват сърцата им с Божията любов и споделят Евангелието с техните гладни души.

За контакти, e-mail: bordjiev@abv.bg

« Служения