Служения

Галерия
Каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. /2Тим. 2:2/
Библейски курс

 

Осъзнали необходимостта от духовно израстване на новоповярвалите, към църквата организираме курс за основните истини на вярата. Тридесет и шест теми, разделени в три нива, провеждани всяка годината, курсовете са оказали огромно влияние при формирането на вярващите като истински Христови последователи и успешни Негови служители. Много от завършилите курса имат служението на духовен наставник за други вярващи в църквата.

 

За контакти, e-mail: bordjiev@abv.bg

« Служения