Служения

Галерия
Всичко у вас да става с любов! /1Коринтяни 16:14/
Семейно служение

Ние изповядваме истината, че здрава и благословена църква се изгражда от здрави и благословени семейства. Поради това от дълго време в църквата ни съществува семейно служение. Около сто семейства, провеждат редовно своите събирания за общение, за споделяне на опитности и за молитва. Така, чрез организираното общение между семействата в църквата, се създава здрав духовен климат, който влияе и на цялостното състояние на църквата.
 
Особено внимание се отделя и на тези членове на църквата, чиито съпруги или съпрузи все още не са предали живота си на Бога. За тях се отправят към Бога специални молитви, които дават положителен резултат.
 
Отговорници за служението със семействата са Иван и Мила Павлови.

За контакти, e-mail: ivanmila@gmail.com

« Служения