Служения

Галерия
Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. /Пр. 22:6/
Работа с тинейджъри

Осъзнавайки необходимостта от специално внимание към тийнейджърите, ръководството на църквата проявява грижи за тяхното духовно израст
ване и оформяне като християни. В отделни събирания и служения, вече преминалите през неделното училище се обучават и насърчават да практикуват своята вяра както и да споделят своите убеждения пред други млади хора извън църквата.


В отговор на потребността от общение, тийнейджърите в църквата ни се събират заедно, спортуват заедно, организират излети и екскурзии, които спомагат за тяхното духовно и физическо израстване.

Надеждата ни е един ден те да бъдат успешните духовни служители, които ще продължат по-нататъшното изграждане на тялото Христово Църквата.

Отговорници за служението са Митко и Фани Петрови

За контакти, e-mail: fanny.todorova@gmail.com

« Служения