Служения

Галерия
Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. /Притчи 31:30/
Сестринско общение

Жената винаги е имала специално място в Божия план за спасението на света и Библията ни показва как Бог е употребявал много жени за осъществяването на тази вечна цел.

В църквата ни жената също има подобаващото й се място. В отделни сестрински общения вярващите жени от нашата църква се събират, за да споделят своята вяра в Бога и да обменят опитности, които ги правят още по-силни и дръзновени.

Към женското служение в църквата ни се организират специални събирания за млади майки; жени с невярващи съпрузи; за жени, изоставени от съпрузите си, както и за жени с деца извън църквата. В насърчение и ходатайствени молитви пред Бога, подкрепяни и от други вярващи, те търсят духовната промяна в домовете си.

Отговорник за служението е Ева Борджиева.

За контакти, e-mail: ebordjieva@abv.bg

« Служения