Служения

Галерия
Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; /Ефесяни 4:13/
Братско общение

Съзнавайки ролята на мъжа, която Бог е отредил, като глава на семейството 
и отговорен за неговото духовно и материално състояние, в църквата ни съществува и специално мъжко служение. Вярващи мъже от различни възрастови групи се събират заедно за изучаване на Божието 

Слово, за споделяне на опитности за молитва и взаимна помощ. Разбирайки отговорността, отредена им от Бога, те взаимно се изграждат като още по-добри съпрузи и л
юбящи бащи даващи заветен пример на своите деца.

Това изключително важно служение спомага, както за подобряване на духовния климат в отделните семейства, така също и в цялата ни църква.

Отговорник за братското служение е Мариан Великов.

За контакти, e-mail: jlosss@abv.bg

 

« Служения