Служения

Галерия
Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас и побе-дихте лукавия. /1Йоан. 2:14/
Младежко служение

Още от основаването на Втора Петдесятна църква, вярващите в нея са съзнавали важността на работата с младите хора и винаги са им отделяли подобаващо място. Дори и през годините, когато със закон е било забранено това служение, пак в църквата ни им е oказвано специално внимание.

И днес църквата ни се радва на силен и благословен младежки живот, който предава благоприятен духовен климат за приобщаване на нови млади хора към нея. През годините църквата ни в София се е превърнала в благоприятно място за присъединяване и на много млади християни от страната.

Младите хора в църквата ни се събират редовно за общение, хваление и служение пред Бога. Те са заедно и извън църквата. Така много по-лесно устояват на съвременните изкушения, чрез които сатана атакува вярата им. Много от тях, с Божието благословение, създават собствени семейства.

Нека и занапред Божията благодат продължи да бъде над младежите в църквата ни.
 

Младежки ръководители Иван и Ина Табакови

За контакти, e-mail: Lorus1981@abv.bg

« Служения