Служения

Галерия
Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство. /Мат. 19:14/
Неделно училище

Още от самото начало на църквата Бог влага водителство и мъдрост в сърцата на тогавашните вярващи да основат и неделно училище, в което, според възрастта на децата и по достъпен за тях начин, да се преподават основните библейски истини. 

За жалост, през един дълъг период от историята на църквата, по причини наложени от управляващия тоталитарен режим в страната, работата с подрастващите в църквата е била забранена със закон. Но след политическите промени в страната, още през 1989г. служението на неделното училище е възстановено.

Към момента в неделното училище на църквата са обхванати около 70-80 деца. На възраст от 1 до 12 години, разделени в 4 възрастови групи, обучавани от общо 16 учителки и помощник учителки по програма от 30 урока за всяка отделна група, децата се запознават с най-главните библейски истории и основни истини на християнството.
 
Децата от неделното училище често участват и в общите богослужения на църквата с песни и сценки.

След приключване на обучението в неделното училище децата се приобщават към младежкото общение и стават членове на църквата.

 

Отговорник за служението на неделното училище е Ева Великова.

За контакти, e-mail: eva_velikova1@abv.bg

 

« Служения