Ръководство

Църквата ни се ръководи от пастир, който във вземането на решения, е подпомаган от членовете на Църковното ръководство. Те се избират от Общото събрание, съставено от всички членове на църквата. Към настоящия момент Църковното ръководство е в следния състав:

1. Румен Борджиев – Председател

2. Светлин Тодоров – Секретар

3. Георги Папазов

4. Иван Георгиев

5. Петър Живков

6. Иван Табаков

7. Димчо Маринов

8. Димитър Петров

9. Красимир Папучиев