Ръководство

Църквата ни се ръководи от пастир, който във вземането на решения, е подпомаган от членовете на Църковното ръководство. Те се избират от Общото събрание, съставено от всички членове на църквата. Към настоящия момент Църковното ръководство е в следния състав:

1. Румен Борджиев – Председател

2. Светлин Тодоров – Секретар

3. Иван Табаков

4. Петър Живков

5. Красимир Папучиев

6. Иван Зашев

7. Цветан Бочев

8. Алекс Цветков

9. Димчо Маринов