История

Пастир Румен Борджиев Пастир Румен Борджиев Пастирувал: /от 1990 /

Румен Борджиев е роден на 6 февруари 1961 г. в село Полско Косово, обл. Русенска в семейството на потомствени петдесятни вярващи. В родния му дом са се провеждали ежедневни богослужения на местната евангелска църква, ръководена от неговия дядо Иван Борджиев. Така, още от най-ранна детска възраст бъдещият пастир се запознава с вярата в Бога и с Неговото Слово.

Когато през 1972 г. семейството на Румен Борджиев се премества в град Велико Търново, той започва да посещава местната евангелска петдесятна църква с пастир Георги Тодоров. На 29 юли 1977 г. шестнадесетгодишният Румен преживява новорождение и приема Исус Христос за свой личен Спасител и Господ. През лятото на следващата година, той приема и водно кръщение, а на 5 май 1982 г. и кръщение в Святия Дух.

През 1980 г. задълженията към армията го отвеждат в София. Тук в продължение на година и половина използва всяка възможност да посещава Втора Петдесятна Църква, където се включва в младежкия живот. Тук той се запознава и с бъдещата си съпруга Ева, с която на 31 октомври 1982 г. създават свое семейство.

От 1983 г. Румен Борджиев работи като строителен бояджия, като през 1985 г. започва и своята проповедническа дейност в църквата. През 1987 г. той е ръкоположен за дякон към църквата.

След пенсионирането на пастир Тодор Енчев, на 15 септември 1990 г., църквата единодушно избира Румен Борджиев за свой следващ ръководител. На 10 януари 1993 г. той е ръкоположен за пастир от пастирите Иван Зарев, Виктор Вирчев и Тодор Енчев.

От 10 май 1993 г. пастир Румен Борджиев е член на Изпълнителния комитет на Обединени евангелски църкви в България. На 17-я събор на СЕПЦ пастир Румен Борджиев е избран за член на съюзното ръководство, а на 18-я събор — за Зам. председател на СЕПЦ в България.

Пастир Румен Борджиев и съпругата му Ева имат дъщеря и син.