История

Галерия

Втора Евангелска петдесятна църква в гр. София е създадена в квартал Подуяне още през 1934 г. Току-що повярвалият тогава Ангел Динов, заедно със своята съпруга и още няколко вярващи, започва редовни богослужения в своя дом, като той става и първият ръководител на новообразуваната църква.

През 1936 г. Ангел Динов е ръкоположен за пастир, а църквата е приета за член на Съюза на Евангелските петдесятни църкви (СЕПЦ) в България.

Поради бързото разрастване на църквата, много скоро първата квартира се оказва тясна и спешно се налага да се търси нов молитвен дом. И така за първите 15 години от своето съществуване, църквата непрекъснато нараства като седем пъти сменя местата за богослужения. За това време обществото достига до 50-60 човека, които, повярвали в спасителното име на Божия Син Исус Христос, предават духовен облик на църквата.

След идването на комунистическият режим в страната през 1944 г. за църквата настъпват тежки времена. Дейността на църквата е ограничена изцяло само в рамките на сградата, като са забранени всякакви публични изяви. Много от вярващите са заплашени със затвор, или с принудително заселване. Други са уволнявани от работа, а по-младите от училищата.

На 17 декември 1948 г. пастирът на църквата Ангел Динов е арестуван заедно с други пастири на различни евангелски църкви, но след горещите молитви на вярващите осем месеца по-късно той отново е на амвона сред своите братя и сестри.

Поради личното благовестие на отделните вярващи и наличието на Божията благодат, към църквата се прибавят много нови членове. Приобщават се и различни групи вярващи от други евангелски църкви в града. Към края на комунистическото управление църквата наброява около двеста члена.

След политическите промени в страната през 1989 г. пред църквата ни се отварят нови възможности за служение и споделяне на Евангелието сред всички слоеве на обществото. Макар и без достатъчно опит, църквата ни като цяло и отделните вярващи към нея съдействат за разширяване границите на Божието царство в града ни.

Поради бързото нарастване на църквата, през 1992 г. е извършено разширение на молитвения салон с нови 200 места, а през 2004 г. с още 70 места. Сега молитвеният салон разполага с 450 седящи места.

За духовните нужди на църквата ни през годините са ръкополагани много нови служители. Днес имаме общо 23 презвитери и дякони, които заедно с пастира отговарят за духовното и материалното й състояние.

През месец май 2014 г. църквата ни отпразнува 80-годишен юбилей от своето основаване. Бог да благославя църквата ни и през годините напред!


През своята осемдесетгодишна история, църквата ни е имала трима пастири. Следват техните кратки биографии:

Пастир Румен Борджиев /от 1990 /
Пастир Тодор Енчев /от 1976 до 1990/
Пастир Ангел Динов /от 1934 до 1976/