ПРОМЯНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА

ПРОМЯНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА

Във връзка със създалата се ситуация от пандемията коронавирус в страната, Ръководството църквата въвежда временни промени на богослуженията както следва:

1. Сутрешните неделни богослужения ще бъдат излъчвани от 10:00 ч. чрез канала на църквата в YouTube: https://www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

2. От понеделник до събота, от 17:00 - 19:00 часа църковната сграда е отворена за молитва и общение.

3. Временно се отменят всички групови служения: братско, сестринско, младежко, тийнейджърско, неделно училище и библейски курс.

4. Отправя се апел към вярващите за засилен молитвения живот до окончателно отшумяване на пандемията.

 

С предприетите мерки Църковното ръководство цели да предпази вярващите от заразяване или разпространяване на коронавирус, но и да съдейства за удовлетворяване на духовните потребностите на вярващите. Ръководството на църквата има готовност при промяна на състоянието с пандемията да променя своите решения.

Божията закрила да бъде над всички!

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЪРКВАТА

Ръководството на църквата благодари за всяка подкрепа проявена чрез благословение, молитва, или насърчение. За тези, които биха желали да подкрепят финансово църквата, могат да го направят чрез банковата сметка на църквата:

Банка: Първа инвестиционна банка

Титуляр: Евангелска петдесятна църква - Подуяне

SWIFT: FINVBGSF

IBAN:  BG07FINV915010BGN0IPM6

Основание: „подпомагане”

(в сметката няма буквата „О”, а само цифрата „0” (нула)