Проповеди - видео

08
септември
2013
Една забравена стомна
Една забравена стомна
Прегледай

01
септември
2013
Името Исус
Името Исус
п-р Румен Борджиев Прегледай

25
август
2013
Четиримата конници
Четиримата конници
Стефан Сотиров Прегледай

18
август
2013
Прозорците на твоя живот
Прозорците на твоя живот
п-р Румен Борджиев Прегледай

11
август
2013
Преумножаване на благословенията
Преумножаване на благословенията
п-р Румен Борджиев Прегледай