Проповеди - видео

20
май
2018
Последните заръки на Исус
Последните заръки на Исус
п-р Румен Борджиев Прегледай

13
май
2018
Ръкополаганията в църквата
Ръкополаганията в църквата
п-р Румен Борджиев Прегледай

06
май
2018
Завесата в храма
Завесата в храма
п-р Румен Борджиев Прегледай